Podpořili nás

  • Karlovarský kraj

Karlovarský kraj poskytl v roce 2013 účelový příspěvek ve výši 10 tisíc Kč na tvorbu webových stránek Nadace Valeč v Čechách v rámci  projektu Tvorba webových stránek Nadace Valeč v Čechách a elementárních prospektů pro podporu cestovního ruchu na území Valečska.


  • JOB ASISTENT s.r.o.

Společnost je subjektem působícím v oblasti realizace projektů zaměřených na snižování nezaměstnanosti, rozvoj vzdělávání a osobnosti. Významně se podílela na podpoře rozvoje Nadace v počátečním období roku 2012, kdy formou půjčky a finančních darů pomohla vyvést Nadaci   z existenčních problémů, do kterých se Nadace dostala v uplynulých letech. Společnost poskytuje Nadaci trvalou podporu ve všech oblastech její činnosti.


  • PhDr. Petr Sušanka

Dlouhodobě se podílí na rozvoji a činnosti Nadace jako jeden z jejích zakladatelů. Poskytl Nadaci několik finančních darů vč. darů movitých věcí.


  • JUDr. Václav Tvrzický

Úzce s Nadací spolupracoval několik let, poskytl Nadaci finanční dar na zastavení soudního řízení. Poskytoval bezúplatně právní rady.


  • ExVA s.r.o.

Podpořila Nadaci v počátečním období roku 2012 a to formou půjčky pro vyvedení Nadace z existenčních problémů a následně poskytla finanční dar.


  • Bc. Eva Machová a Ing. Zdeněk Mach

Podpořili Nadaci v počátečním období roku 2012 a to formou půjčky pro vyvedení Nadace z existenčních problémů a následně poskytli finanční dar.


  • LEADER ACADEMY o.p.s.

Podpořila Nadaci v počátečním období roku 2012 a to formou půjčky. Aktivně spolupracuje s Nadací v oblasti rozvoje venkova a vzdělávání venkovského obyvatelstva. Podílí se na obnově památek a rozvoji venkovských lokalit.