Projekty

Muzeum Valeč

Nadace dlouhodobě podporuje rozvoj valečského muzea, kam zapůjčila obrazy a několik exponátů vč. vybavení.

 

Práce ve Valči

Projekt reg. číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007031

Projekt je cíleně zaměřen na přímou podporu 10 konkrétním účastníkům u konkrétních zaměstnavatelů. Účastníci patří ke skupině osob mladší 30 lets dalšími hendikepy (kvalifikace, národnostní menšiny). Smyslem tohoto konkrétně zaměřeného projektu je, ukázat jednu z možností podpory CS v lokalitě, která vykazuje nadprůměrnou nezaměstnanost. Součástí je vytvoření JOB INKUBÁTORu, který podpoří i v budoucnu široký okruh klientů. Projekt je velmi komplexně založen a individuálně pojat vůči CS.

Zahájení projektu: 1. 12. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2019

Klíčové aktivity:

KA 01 Řízení projektu, monitoring a publicita
KA 02 Výběr účastníků
KA 03 Pracovně osobnostní charakteristika
KA 04 Rozvoj osobních kompetencí
KA 05 Rekvalifikační kurzy
KA 06 Zajištění praktických zkušeností (tréninková pracovní místa)
KA 07 Podpora uplatnění na trhu práce (dotovaná pracovní místa)
KA 08 Individuální podpora a poradenství

Studie využití kulturního dědictví na území Vladaře

Projekt řeší zpracování studie využití památkově chráněných nemovitých památek na území Vladaře. Součástí projektu je zpracování soupisu a interaktivní mapy památkově chráněných nemovitých památek na území Vladaře včetně fotodokumetace, popisu a GPS zaměření.

 

***

 

Rekonstrukce Domu zámeckých kaplanů 1995 – 2012

Komplexní rekonstrukce Domu zámeckých kaplanů. Budova postavena v barokním stylu v roce 1701.
Realizace postupných etap:

  • kompletní rekonstrukce vnitřku budovy
  • rekonstrukce oken
  • rekonstrukce střechy
  • rekonstrukce topení
  • náklady cca 8  mil. Kč

 

***

 

Rekonstrukce kostela Narození sv. Jana Křtitele

Podíl Nadace na náročné rekonstrukci celého vzácného a historicky zajímavého objektu.

 

***

Další menší projekty:

  • Oprava varhan Kostel Sv. Petra a Pavla ve Žluticích
  • Oprava kostela Narození Panny Marie ve Štědré
  • Rekonstrukce hřbitova a kostela Sv. Václava v Nahořečicích
  • Oprava kaple Sv. Floriána v Bošově
  • Oprava kostela Navštívení Panny Marie ve Skocích ve spolupráci s německými rodáky z Ackermann-Gemeinde.

Jedná se o drobné projekty, na kterých se Nadace Valeč v Čechách aktivně podílela. Opravy ve Valči, Štědré, Nahořečicích a Bošově byly prováděny také za vydatné pomoci německých rodáků a jejich přímé účasti na opravách.