Projekty

MOBILNÍ ASISTENČNÍ JOB CENTRUM

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014014

Realizace: 1.3.2021 – 30.06.2023
Cílová skupina: osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
Území dopadu: území MAS Vladař o.p.s.


Účel dotace: Prostřednictvím poradenství, individuální podpory a umístění na pracovní místa osob z cílových skupin zvýšit jejich zaměstnatelnost a zaměstnanost na území MAS Vladař o.p.s., a tím zlepšit jejich situaci na trhu práce.

Projekt je financován EU, ESF z OP Zaměstnanost.

***

 
 
 

NOVÝ IMPULS

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009784
Realizace: 1.9.2020 – 31.12.2022
Cílová skupina: osoby s kumulací hendikepů na trhu práce
Území dopadu: území MAS Vladař o.p.s.


Účel dotace: získání udržitelného zaměstnání osob z cílové skupiny na území MAS Vladař, a to prostřednictvím vzájemně navazujících skupinových i individuálních vzdělávacích, motivačních a poradenských aktivit, které těmto osobám pomohou získat pracovní návyky, nové vědomosti, dovednosti a schopnosti žádané na současném trhu práce. Součástí projektu jsou exkurze u zaměstnavatelů, rekvalifikace a dotované zaměstnání. V závěru projektu bude zpracována závěrečná evaluační zpráva.

 

Projekt je financován EU, ESF z OP Zaměstnanost.

***

NOVÁ NADĚJE

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012050
Realizace: 1.4.2020 – 31.3.2022
Cílová skupina: lidé mladší 30 let, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě a osoby s nízkou úrovní kvalifikace
Místo realizace: Chomutov
Účel dotace: zvýšení míry zaměstnanosti podpořených osob z cílové skupiny

Klíčové aktivity:

01               Příprava a řízení týmu, publicita
02              Předvýběr a výběr účastníků – JOB CENTRUM
03              Individuální a motivační rozhovor (diagnostika)
04              Skupinová část – ROP pro TP
05              Rekvalifikační kurzy a zvyšování kvalifikace
06              Zajištění pracovních návyků a zkušeností
07              Podpora uplatnění na trhu práce
08              Individuální část – motivace k udržení ROK
09              Individuální podpora a poradenství
10              Monitoring a evaluace projektu

 

Projekt je financován EU, ESF z OP Zaměstnanost.

***

CHCI PRACOVAT A ŽÍT

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009091
Cílová skupina: osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
Realizace: 1.10.2018 - 30.9.2020
Místo realizace: Žlutice - Karlovarský kraj
Kontakt: Ing. Zdeněk Mach, manažer projektu, tel: 737 444 602, e-mail: info@nadace-valec.cz
 

Cíl projektu:

Podpora motivace a aktivity ke změně společenského statusu zapojených osob prostřednictvím zvýšení kvalifikace a dosažení udržitelného zaměstnání nejméně u 8 z 20 podpořených osob.
 
Popis aktivit:
KA 01 - Příprava a řízení týmu, publicita
KA 02 - Předvýběr a výběr účastníků - JOB CENTRUM
KA 03 - Individuální rozhovor
KA 04 - Skupinová část - MOTAK
KA 05 - Skupinová část - ROP pro TP
KA 06 - Rekvalifikační kurzy a zvyšování kvalifikace
KA 07 - Zajištění pracovních návyků a zkušeností
KA 08 - Podpora uplatnění na trhu práce
KA 09 - Individuální část - motivační dny
KA 10 - Individuální podpora a poradenství
KA 11 - Monitoring a evaluace projektu
 
Všechny aktivity jsou plně hrazeny z prostředků projektu, který je financován EU z OPZ.
 

Spolupráce se zaměstnavateli:

Účastníky můžeme podpořit příspěvky na mzdové náklady:
 • tréninková pracovní místa: 6 osob (příspěvek 15.000Kč na 120 hodin)
 • dotovaná místa: 4 osoby (příspěvek 180.000Kč na 10 měsíců)
  

***

PRÁCE VE VALČI

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007031
Cílová skupina: osoby do 30 let v evidenci ÚP ČR minimálně po dobu 3 měsíců
Realizace: 1.12.2017 - 30.11.2019
Místo realizace: Valeč - Karlovarský kraj
Kontakt: Ing. Zdeněk Mach, manažer projektu, tel: 737 444 602, info@nadace-valec.cz
 
 

Cíl projektu:

Podpořit 10 osob tak, aby si v průběhu realizace projektu zvýšily kompetence potřebné na trhu práce a následně pro minimálně 7 osob získat udržitelné zaměstnání. Součástí práce s cílovou skupinou je aktivní využití a spolupráce v JOB INKUBÁTORU ve Valči.
 
Popis aktivit:
KA 01 - Řízení projektu, monitoring a publicita
KA 02 - Výběr účastníků
KA 03 - Pracovně osobnostní charakteristika
KA 04 - Rozvoj osobních kompetencí
KA 05 - Rekvalifikační kurzy
KA 06 - Zajištění praktických zkušeností (tréninková pracovní místa, odborné praxe, exkurze)
KA 07 - Podpora uplatnění na trhu práce (dotované i nedotované zaměstnání)
KA 08 - Individuální podpora a poradenství
 
Všechny aktivity jsou plně hrazeny z  prostředků projektu, který je financován EU z OPZ.
Při aktivní účasti na jednotlivých aktivitách poskytujeme příspěvky na náklady při rekvalifikaci nebo při vstupu do zaměstnání (zdravotní prohlídka, cestovné, stravné, ubytování).
 
 

Popis plnění:

V současné době stále můžeš/te vstoupit do projektu a stát se jeho aktivním účastníkem.
V projektu je zapojeno 11 osob/12 (max. 16 osob)
Pracovně osobnostní charakteristika 11/10
Rozvoj osobních kompetencí 6/10
Kvalifikaci si zvýšily 3 osoby, další 4 osoby do kurzů nastoupí v nejbližší době/6
Tréninková pracovní místa 5/12
Exkurze 8/10
Dotované zaměstnání 5/6
Umístění na nedotovaných místech 5/4                                                                                                                 
 
Napsali o nás:
Karlovarský deník 12/2017
Týdeník Karlovarsko 09/2018
Žlutický zpravodaj 10/2018
 
Zúčastnili jsme se:
11.12.2018 Setkání lokálního partnerství pro Žlutice a okolí, MÚ Žlutice
 
 
Kontaktujte nás také na facebooku

***

Muzeum Valeč
Nadace dlouhodobě podporuje aktivity a rozvoj valečského muzea. Nadace zapůjčila muzeu několik kopií obrazů z valečského panství a některé další exponáty. Podílela se také na zpracování dokumentárního filmu o historii Valče (2008), kde je připomenuta také nelehká a bolestná doba při vysídlení původního německého obyvatelstva.

***

Studie využití kulturního dědictví na území Vladaře

Projekt řeší zpracování studie využití památkově chráněných nemovitých památek na území Vladaře. Součástí projektu je zpracování soupisu a interaktivní mapy památkově chráněných nemovitých památek na území Vladaře včetně fotodokumetace, popisu a GPS zaměření.

***

 

Rekonstrukce Domu zámeckých kaplanů 1995 – 2012

Komplexní rekonstrukce Domu zámeckých kaplanů. Budova postavena v barokním stylu v roce 1701.
Realizace postupných etap:

 • kompletní rekonstrukce vnitřku budovy
 • rekonstrukce oken
 • rekonstrukce střechy
 • rekonstrukce topení
 • náklady cca 8  mil. Kč

 

***

 

Rekonstrukce kostela Narození sv. Jana Křtitele

Podíl Nadace na náročné rekonstrukci celého vzácného a historicky zajímavého objektu.

 

***

Další projekty:

 • Oprava varhan Kostel Sv. Petra a Pavla ve Žluticích
 • Oprava kostela Narození Panny Marie ve Štědré
 • Rekonstrukce hřbitova a kostela Sv. Václava v Nahořečicích
 • Oprava kaple Sv. Floriána v Bošově
 • Oprava kostela Navštívení Panny Marie ve Skocích ve spolupráci s německými rodáky z Ackermann-Gemeinde.

Jedná se o drobné projekty, na kterých se Nadace Valeč v Čechách aktivně podílela. Opravy ve Valči, Štědré, Nahořečicích a Bošově byly prováděny také za vydatné pomoci německých rodáků a jejich přímé účasti na opravách.

***